Homepage > Competitions > Stipendije Vlade Republike Poljske

Baza natječaja

Stipendije Vlade Republike Poljske

Deadline: 07.04.2023.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Poljskom nacionalnom agencijom za akademsku mobilnost (NAWA), pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Republike Poljske u akademskoj godini 2023./2024.

Spomenute stipendije dodjeljuju se u okviru hrvatsko-poljske bilateralne suradnje, odnosno u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, a ovim pozivom su hrvatskim državljanima ponuđene sljedeće stipendije:
 
Stipendije za semestralni/djelomičan preddiplomski i diplomski studij

Razdoblje mobilnosti: 4 ili 5 mjeseci (1 semestar).
Stipendije omogućuju razdoblje studija na poljskim sveučilištima, a namijenjene su studentima preddiplomskog i diplomskog studija svih studijskih programa, upisanima na visoka učilišta u RH.
Stipendija uključuje: pokriven trošak školarine, mjesečnu financijsku potporu tijekom boravka u Poljskoj te pokriven trošak prijevoza.

Poljska strana isplaćuje stipendistima financijsku potporu tijekom boravka u Poljskoj, a troškove putovanja stipendista u Poljsku snosi hrvatska strana. Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja autobusom ili vlakom stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene.

Detaljne informacije o navedenim stipendijama dostupne su na mrežnim stanicama Poljske nacionalne agencije za akademsku mobilnost (NAWA).

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u jednom  primjerku:

1. ispunjen, otisnut te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku;

2. prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (sve razine); studenti diplomskog studija trebaju dodatno priložiti i presliku diplome preddiplomskog studija;

3. motivacijsko pismo u kojemu je, osim profesionalne i osobne motivacije kandidata za boravak u Poljskoj, obrazložen i odabir poljskoga visokog učilišta;
 
4. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);
 
5. prihvatno pismo željenog sveučilišta u Poljskoj iz kojega je vidljivo da će se u slučaju dodjele stipendije kandidatu omogućiti studij na tom sveučilištu;
 
6. preporuka profesora s matičnoga visokog učilišta.


Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskome ili poljskome jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski ili poljski jezik (uz iznimku hrvatskog prijavnog obrasca koji se dostavlja na hrvatskom jeziku).

Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@ampeu.hr.

Prijavu s cjelokupnom dokumentacijom treba dostaviti u jednom primjerku na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,

s naznakom: 'Za bilateralne stipendije Republike Poljske'

Rok za podnošenje prijave za stipendiju je 7. travnja 2023. godine.

Agencija za mobilnost i programe EU-a i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti poljskoj strani kandidate za stipendiju te zatim putem elektroničke pošte obavijestiti kandidate o tome je li prijava uvrštena u uži izbor do kraja svibnja 2023. godine. Konačnu odluku o dobitnicima stipendije donijet će Poljska nacionalna agencija za akademsku mobilnost (NAWA) najkasnije do kraja lipnja 2023. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji budu predloženi za stipendiju trebat će naknadno podnijeti prijavu i putem sustava za online prijavu Poljske nacionalne agencije za akademsku mobilnost (NAWA), o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu