Homepage > Competitions > Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund for postgraduate studies at Harvard University

Baza natječaja

Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund for postgraduate studies at Harvard University

Deadline: 19.02.2016.

Scholarship administrator: Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund
Level: doctoral
Field of study: not defined
Place of study: United States of America

 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao institucija ovlaštena za predlaganje kandidata za dodjeljivanje stipendije iz Fonda "Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund" za poslijediplomski studij na Harvardskom sveučilištu

o b j a v lj u j e

mogućnost prijavljivanja za stipendiju, prema odluci osnivača Stipendijalnog fonda Zlatko i Joyce Baloković, studentima iz Republike Hrvatske u akademskoj godini 2016./2017. na bilo kojoj školi ili odjelu Harvardskog sveučilišta.

Nakon stavljenog prijedloga Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, nadležni organ Harvardskog sveučilišta potvrđuje kandidate, dozvoljava upis i određuje visinu stipendije.

Postupak upisa na Harvardsko sveučilište obavlja sam kandidat.

Pozivaju se zainteresirani kandidati da podnesu molbu Upravi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Molba mora sadržavati sljedeće dokumente:

  • potvrdu (dokaz) o prijavi za upis na Harvardsko sveučilište u akademskoj godini 2016./2017. (ime škole i programa na koji se kandidat prijavio);
  • životopis;
  • diplomu o završenom visokoškolskom studiju. Iznimno će se uzimati u obzir kandidati koji su u mogućnosti dostaviti dokaz da će diplomski studij završiti do lipnja 2016. godine.;
  • opis dosadašnjeg rada;
  • preporuke dvoje sveučilišnih profesora ili drugih znanstvenih radnika;
  • obrazloženje potrebe poslijediplomskog studija ili motivacijsko pismo;
  • potvrdu o poznavanju engleskoga jezika (TOEFL, IELTS ili dr.).

Ukoliko je kandidat već upisan na Harvardsko sveučilište (traži stipendiju za drugu godinu školovanja), molimo priložiti dokaz o završenoj prvoj godini studija. Za dodjelu stipendije mogu se javiti i kandidati koji su već upisani na Harvardsko sveučilište, ali su odgodili početak studiranja za godinu dana.

Svi dokumenti, osim preporuka koje mogu biti i na engleskom jeziku, dostavljaju se na hrvatskom jeziku na adresu: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb, u papirnatom obliku i u elektronskom obliku na adresu: jdukic@hazu.hr. Jedino se preporuke mogu dostaviti na engleskom ili hrvatskom jeziku.

Natječaj je otvoren do 19. veljače 2016. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti e-mailom: jdukic@hazu.hr ili na tel. 4895 142.

Hrvatska akademija

znanosti i umjetnosti

Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu