Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Kraljevice

Baza natječaja

Stipendije Grada Kraljevice

Rok za prijavu: 15.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Kraljevica
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima

1. Predmet natječaja

Predmet natječaja je dodjela stipendija u školskoj godini 2010./2011.

Temeljem mjerila uspješnosti dodijelit će se šest stipendija učenicima srednje škole i šest stipendija studentima.

Temeljem socijalnih mjerila, uz uvažavanje uspjeha u školovanju, dodijelit će se dvije stipendije učenicima srednje škole i dvije stipendije studentima

2. Visina učeničke stipendije je 400,00 kn, a studentske stipendije 500,00 kn mjesečno.

3. Uvjeti natječaja

Stipendija se dodjeljuje učeniku i studentu koji:

 • je državljan Republike Hrvatske,
 •  ima prebivalište na području Grada Kraljevice,
 • redoviti je učenik ili student,
 • upisao je narednu godinu školovanja,
 • ne ostvaruje stipendiju iz drugih izvora.

4. Mjerila uspješnosti

 • za učenike prvog razreda srednje škole – nagrada Grada Kraljevica u 2010. godini za postignuti uspjeh u osnovnoj školi
 • za učenike ostalih razreda srednje škole – prosječna ocjena u prethodnoj godini školovanja najmanje 4,5
 • za studente prve godine studije – nagrada Grada Kraljevica u 2010. godini za postignuti uspjeh u srednjoj školi
 •  za studente ostalih godina studija – prosječna ocjena u prethodnoj godini studija najmanje 4,0.

5. Socijalna mjerila

Socijalna mjerila definirana su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice, a pri rangiranju se uvažava uspjeh u školovanju.

6. Prijava na natječaj

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • spunjen pristupni obrazac, koji se može podignuti u gradskoj upravi ili na web stranicama Grada Kraljevica i
 • presliku dokumenata navedenih u pristupnom obrascu.

7. Prijave kandidati dostavljaju na adresu: Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, Kraljevica, s naznakom «za stipendiju», do 15. studenoga 2010. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Materijali

Pristupni obrazac za stipendije (100 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Kraljevice (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu