Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Sinja

Baza natječaja

Stipendije Grada Sinja

Rok za prijavu: 18.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Sinj
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

SPLITSKO‐DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Raspisuje
NATJEČAJ
za stipendije studenata u akademskoj god. 2011./2012.

Stipendije dodjeljuje Grad Sinj, a namijenjene su :

1.       Uspješnim i darovitim studentima;
2.       Studentima iz obitelji lošeg imovnog stanja;
3.       Studentima deficitarnih zanimanja;
4.       Studentima iz obitelji sa sedmero i više djece.
5.       Studentima iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju.

Za 2011./2012. akademsku godinu odobrava se 85 studentskih stipendija:  

 • 35 za uspješne i darovite studente (15 prva i 20 ostale godine), 
 • 35 (15 +20) za studente iz obitelji lošeg imovnog stanja i
 • 15 (5 + 10) za studente deficitarnih zanimanja

u iznosu od  600,00 kuna mjesečno.

Studentima iz obitelji sa sedmero, odnosno iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju, stipendije  se osiguravaju izvan odobrenog broja.

UVJETI  NATJEČAJA

Pravo natjecanja za stipendije imaju redovni studenti upisani na višim i visokim učilištima u Republici
Hrvatskoj, koji, kao i jedan od roditelja, imaju prebivalište  na području Grada Sinja najmanje 5 godina
prije objavljivanja natječaja, te nemaju neku drugu stipendiju ili potporu:

1.  

 • studenti prve godine studija koji su u srednjoj školi ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50;
 • studenti ostalih godina studija čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini studiranja  najmanje 4,00 ili koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 4,00.

2.

 • studenti iz obitelji u kojima  prihodi po članu  ne prelaze 800,00 kuna;
 • studenti prve godine studija koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50;
 • studenti ostalih godina studija čiji je prosjek ocjena u prethodnoj godini studiranja  najmanje 3,00 ili koji su od svih položenih  ispita  na prethodnim godinama postigli prosjek ocjena najmanje 3,00 .

3.

 • studenti prve godine studija deficitarnih zanimanja koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00;
 • studenti ostalih godina studija deficitarnih zanimanja, koji su u prethodnoj godini studiranja ostvarili prosjek ocjena najmanje 3.50  ili im je prosjek ocjena svih položenih ispita u prethodnim godinama najmanje 3,50.

4.

 • studenti iz obitelji sa sedmero i više djece, ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom, izvan odobrenog broja stipendija.

5.

 • studenti iz obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju, ostvaruju pravo na stipendiju samom prijavom, izvan odobrenog broja stipendija ako prihodi po članu obitelji ne prelaze 1.500,00 kuna mjesečno.

  
POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • ovjereni prijepisi svjedodžbi svih razreda srednje škole za studente prve godine,  potvrdu o upisu, te potvrde  o prebivalištu ( kandidati r.b. 1 );
 • ovjereni prijepis svjedodžbe završnog razreda srednje škole za studente prve godine, potvrdu o upisu, te potvrde o prebivalištu ( kandidati r.b. 2 i 3 );
 • potvrdu o prosjeku ocjena iz  prethodne ili prethodnih godina za studente ostalih godina, potvrdu o upisu, te potvrde  o prebivalištu (  kandidati r.b. 1, 2 i 3 );
 • izjavu  da nije korisnik neke druge stipendije (  kandidati r.b. 1, 2, 3, 4, 5 );  
 • potvrdu o broju članova domaćinstva (  kandidati r.b. 2, 4 i 5   );
 • potvrde o upisu (  kandidati r.b. 4 i 5 );
 • potvrdu o prosjeku primanja za prethodna tri mjeseca od raspisanog natječaja, dokaz  o ostvarivanju prava na jedan od oblika socijalne skrbi ‐ pomoć za uzdržavanje ili pomoć za podmirenje troškova stanovanja (  kandidati r.b. 2 i 5 );
 • potvrdu o uspjehu postignutom na državnim ili županijskim  natjecanjima ( kandidati r.b. 1 i 3 ).
 • Studenti, korisnici stipendije iz prethodne godine, donose potvrdu o upisu na slijedeću akademsku godinu i preslik osobne iskaznice.


Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se u Uredu Grada Sinja ( Sinj, Dragašev prolaz 10 )
u roku 25 dana od dana objavljivanja natječaja u dnevnom listu «Slobodna Dalmacija», s naznakom: Za
stipendije.

Natječaj je otvoren do 18. studenog 2011. godine (petak). Prijave se podnose na obrascu koji zainteresirani mogu preuzeti u Uredu Grada (soba 37), gdje se mogu informirati o svim ostalim pojedinostima iz Natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave bit će odbačene.

Rezultati natječaja  bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Sinja.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Sinja (2010)
Stipendije grada Sinja (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu