Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Županje

Baza natječaja

Stipendije Grada Županje

Rok za prijavu: 14.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Županja
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Županja za školsku godinu 2011/12.

Grad Županja za školsku godinu 2011/12. dodijelit će deset (10) stipendija izrazito nadarenim redovnim studentima sa prebivalištem na području Grada Županja i to: studentima preddiplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija od II. godine te studentima diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija od I. godine sa prosjekom ocjena u prethodnim godinama 4,00 i više.

Pravo natjecanja imaju redovni studenti s prebivalištem na području Grada Županja.

II.

Visina stipendije Grada Županja za školsku godinu 2011/12. iznosi 800,00 kn mjesečno.

III.

Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se do 14. studenog 2011. godine na adresu:

Komisija za dodjelu stipendija i studentskih kredita Grada Županja, Strossmayerova 1, s naznakom: "Za stipendiju Grada Županja".

Uz Zahtjev priložiti:

  • Presliku Domovnice
  • Presliku Rodnog lista
  • Uvjerenje o upisu u šk. god. 2011/12.- original
  • Ovjeren prijepis ocjena u dosadašnjem tijeku studija - original
  • Presliku svih popunjenih strana indeksa
  • Potvrdu o prebivalištu na području Grada Županja-original
  • Pisanu izjavu da nije korisnik druge stipendije-ovjerenu kod javnog bilježnika

Zahtjevi dostavljeni izvan roka kao i zahtjevi uz koje nisu priloženi potrebni dokumenti (od 1-7) neće se razmatrati.

IV.

Korisnik stipendije dužan je po završetku studija raditi na području Grada Županje dvostruko koliko je primao stipendiju.

Uvjeti korištenja stipendije utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata Grada Županja.

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije Grada Županje i sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi Grada Županja, Strossmayerova 1, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, ili na telefon br. 032/830-471.

 

Materijali

Prijavnica (296 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Županje (2010)
Stipendije Grada Županje ()

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu