Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Županje

Baza natječaja

Stipendije Grada Županje

Rok za prijavu: 15.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Županja
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Županje

 

Grad Županja za školsku godinu 2014/15. dodijelit će deset (10) stipendija izrazito nadarenim redovnim studentima sa prebivalištem na području Grada Županja i to studentima:

- preddiplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija od II. godine,
- diplomskog sveučilišnog studija od I. godine,
- specijalističkog diplomskog stručnog studija od I. godine.

Pravo natjecanja imaju redovni studenti sa prosjekom ocjena u prethodnim godinama 4,00 i više.

Visina stipendije Grada Županja za školsku godinu 2014/15. iznosi 800,00 kn mjesečno.

Prijave za dodjelu stipendija Grada Županja dostavljaju se do 15. studenog 2014. godine na adresu: Komisija za dodjelu stipendija i studentskih kredita Grada Županja, Strossmayerova 1, s naznakom: "Za stipendiju Grada Županja".

Na natječaj za dodjelu stipendija Grada Županja prilaže se slijedeća dokumentacija:

1. Prijava za dodjelu stipendije Grada Županja
2. Uvjerenje o upisu u šk. god. 2014/15.- original
3. Ovjeren prijepis ocjena svih položenih ispita tijekom studija - original
4. Presliku svih popunjenih strana indeksa
5. Potvrdu o prebivalištu na području Grada Županja-original
6. Pisanu izjavu da nije korisnik druge stipendije-ovjerenu kod javnog bilježnika

Prijave dostavljene izvan roka kao i prijave uz koje nisu priloženi potrebni dokumenti (od 2-6) neće se razmatrati.

Korisnik stipendije dužan je po završetku studija raditi na području Grada Županje dvostruko koliko je primao stipendiju.

Uvjeti korištenja stipendije utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata Grada Županja.

Nakon provedenog postupka natječaja Gradonačelnik Grada Županja na prijedlog Komisije za dodjelu stipendija i studentskih kredita Grada Županja, a prema Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Županja („Službeni vjesnik“ Grada Županja 7/08 i 2/09), donijet će Odluku o dodjeli stipendija Grada Županja za školsku godinu 2014/15.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismeno.

Obrazac prijave za dodjelu stipendije Grada Županje se dobiti u Gradskoj službi Grada Županja, Strossmayerova 1, soba broj 12, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, ili na Internet stranicama Grada Županja: www.zupanja.hr.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon br. 032/830-471.
 

 

Materijali

Prijava (58 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Županje (2013)
Stipendije Grada Županje (2011)
Stipendije Grada Županje (2010)
Stipendije Grada Županje ()

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu