Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Virovitice

Baza natječaja

Stipendije Grada Virovitice

Rok za prijavu: 14.12.2012.

Kontakt institucija: Grad Virovitica
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Grada Virovitice
za akademsku godinu 2012./2013.


I. Grad Virovitica će dodijeliti 6 (šest) stipendija redovitim studentima počevši od druge godine studija i to:

 • studentima sveučilišnog studija ili stručnog studija,
 • studentima integriranog preddiplomskog i dodiplomskog studija.

II. Stipendije se raspisuju za potrebe Grada Virovitice prema Listi deficitarnih zanimanja Grada Virovitice za akademsku godinu 2012./2013. kako slijedi:

 

 • magistar/ magistra engleskog jezika i književnosti
 • magistar/ magistra njemačkog jezika i književnosti
 • magistar/ magistra glazbe (instrumentalist)
 • doktor medicine
 • magistar/ magistra građevinarstva
 • magistar/ magistra elektroenergetike
 • magistar/ magistra pedagogije
 • magistar/magistra matematike i fizike
 • magistar/magistra psihologije
 • magistar/ magistra edukacijske rehabilitacije

 


III. Stipendija iznosi 800,00 kuna mjesečno.


IV. Zainteresirani podnose prijave na natječaj osobno ili poštom u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Virovitičkom listu“ na adresu:

Upravni odjel za društvene djelatnosti,

Trg kralja Tomislava 6, 33000 Virovitica,

s napomenom „Natječaj za stipendije“


V. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske i prebivališta na području Grada Virovitice (preslika osobne iskaznice),
 • uvjerenje o upisu na redovni sveučilišni, stručni, preddiplomski ili dodiplomski studij.
 • izjavu da nemaju odobrenu stipendiju ili novčanu potporu,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine studiranja,
 • isprave kojima dokazuju svoj socijalni i materijalni status:
 • a) potvrde o mjesečnim primanjima zaposlenih članova kućanstva za prethodna tri mjeseca (prosjek plaće),
 • b) izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • c) potvrdu o statusu redovnog učenika, odnosno redovnog studenta škole, odnosno visokog učilišta za brata ili sestru,
 • d) potvrdu da je dijete poginulog branitelja Domovinskog rata,
 • e) uvjerenje da nisu kažnjavani za kaznena djela.
   

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.


VI. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava, i to objavljivanjem liste prioriteta na Oglasnoj ploči Grada Virovitice i web stranici Grada Virovitice.

VII. Detaljnije informacije o natječaju mogu se pronaći ovdje.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Virovitice (2011)
Stipendije grada Virovitice (2010)
Stipendije grada Virovitice (2009)
Stipendije Grada Virovitice ()

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu