Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Siska

Baza natječaja

Stipendije Grada Siska

Rok za prijavu: 05.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Sisak
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Siska

 

Za akademsku godinu 2014/2015. dodijelit će se 30 (trideset) stipendija studentima s područja grada Siska.

Pravo prijave na natječaj imaju:
- studenti koji su državljani Republike Hrvatske
- studenti sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska
- studenti koji imaju status redovnog studenta
- studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti Gradske vijećnice, Rimska 26 u Sisku ili na službenim internetskim stranicama Grada Siska, www.sisak.hr.
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
- osobna iskaznica (preslika)
- domovnica (preslika)
- potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje *
- ovjerena preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i broju ECTS bodova prethodne godine studija
- izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Prijave)
- potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstava za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju
- uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ako postoje)
- uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva *
- dokaze o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija
- dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, rodni listovi za braću i sestre predškolske dobi, odnosno učeničke i studentske potvrde za braću i sestre, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelje, i slično).
*Dokumentacija označena zvjezdicom ne smije biti starija od tri mjeseca.

Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na adresu: GRAD SISAK, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Rimska 26, 44000 Sisak.
Razmatrat će se samo potpuni prijavni obrasci s kompletnom navedenom dokumentacijom, koji sadrže sve elemente propisane natječajem.
Odluka o korisnicima stipendije i bodovna lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Grada Siska i službenim internetskim stranicama Grada Siska, najkasnije 60 (šezdeset) dana nakon objave Natječaja.

 

Materijali

Prijavni obrazac (67 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Siska (2013)
Stipendije Grada Siska (2012)
Stipendije Grada Siska (2011)
Stipendije Grada Siska (2010)
Stipendije Grada Siska (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu