Homepage > Competitions > Državne stipendije

Baza natječaja

Državne stipendije

Deadline: 11.01.2008.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: not defined
Field of study: Natural Sciences, Engineering, Medicine and Health, Biotechnical Sciences, Social Sciences, Humanities, Arts, Sport
Place of study: Croatia

 

Natječaj za dodjeljivanje 2.538 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2008. godinu

 

I. Državne stipendije A kategorije dodjeljuju se osobito nadarenima redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, a u skladu s prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola i to:

 • za Sveučilište u Zagrebu - 550 državnih stipendija.
 • za Sveučilište u Rijeci - 83 državne stipendije.
 • za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 132 državne stipendije.
 • za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - 14 državnih stipendija.
 • za Sveučilište u Splitu - 200 državnih stipendija.
 • za Sveučilište u Zadru - 70 državnih stipendija.
 • za Sveučilište u Dubrovniku - 26 državnih stipendija.
 • za veleučilišta i visoke škole - 54 državne stipendije.

II. Državne stipendije B kategorije dodjeljuju se redovitim studentima deficitarnih studija i struka u Republici Hrvatskoj i državne stipendije C kategorije dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima, a u skladu s prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola i to:

 • za Sveučilište u Zagrebu - 229 državnih stipendija B kategorije i 60 državnih stipendija C kategorije.
 • za Sveučilište u Rijeci - 63 državne stipendije B i 46 državnih stipendija C kategorije.
 • za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 40 državnih stipendija B i 10 državnih stipendija C kategorije.
 • za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - 15 državnih stipendija i 1 državna stipendija C kategorije.
 • za Sveučilište u Splitu - 24 državne stipendije i 10 državnih stipendija C kategorije.
 • za Sveučilište u Zadru - 7 državnih stipendija B kategorije i 1 državna stipendija C kategorije.
 • za Sveučilište u Dubrovniku - 1 državna stipendija B kategorije i 1 državna stipendija C kategorije.
 • za veleučilišta i visoke škole - 119 državnih stipendija i 20 državnih stipendija C kategorije.

III. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom svih visokih učilišta Republike Hrvatske, ukupno 762, a u skladu s prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, dodjeljuju se za sljedeće kategorije:

 • D1 - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija - djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona.
 • E - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja.
 • F - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija s prebivalištem u gradu Vukovaru koji se obvežu da će nakon završetka studija raditi na području grada Vukovara najmanje dvostruko više vremena od vremena za koje su primali stipendiju.
 • G - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji.
 • I - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija s invaliditetom.
 • P - studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

IV. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2008. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2.538 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2008. godinu i prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.

V. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2.538 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2008. godinu te uputa za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovom sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: www.mzos.hr .

Prijave se podnose počevši od 14. prosinca 2007. godine do zaključno 11. siječnja 2008. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" ili "Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Trg hrvatskih velikana 6
HR - 10000 Zagreb.

!! Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati !!

Dokumenti

 • Pravila i kriteriji
 • Uputa za studente
 • OBRAZAC A - Prijava za dodjelu državnih stipendija za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija
 • OBRAZAC B - Prijava za dodjelu državnih stipendija za redovite studente učiteljskih i profesorskih sveučilišnih i stručnih studija
 • OBRAZAC C - Prijava za dodjelu državnih stipendija za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija koji se nakon završenog studija žele zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima (.pdf, 152 KB)
 • OBRAZAC D-1 – Prijava za dodjelu državnih stipendija svim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih i djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata 
 • OBRAZAC E - Prijava za dodjelu državnih stipendija za ostale redovite studente sveučilišnih i stručnih studija
 • OBRAZAC F - Prijava za dodjelu državnih stipendija za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija s prebivalištem u gradu Vukovaru
 • OBRAZAC G - Prijava za dodjelu državnih stipendija za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji
 • OBRAZAC I - Prijava za dodjelu državnih stipendija za redovite studente sveučilišnih i stručnih studija s invaliditetom
 • OBRAZAC P - Prijava za naknadu dijela troškova školarine za studente poslijediplomskih studija s invaliditetom

 

 

Previous year's competition

Državne stipendije (2007)
Državne stipendije (2006)

 

 

 

Visit www.ceu.hu