Homepage > Competitions > Stipendije Grada Splita

Baza natječaja

Stipendije Grada Splita

Deadline: 30.11.2021.

 

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita objavljuje
P O Z I V
za dodjelu potpora studentima iz socijalno ugroženih obitelji

U akademskoj 2021./2022. godini Grad Split dodjeljuje potpore novim korisnicima iz socijalno ugroženih obitelji koji
ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • student i jedan roditelj, udomitelj ili skrbnik imaju prebivalište na području Grada Splita neprekinuto 3 (tri) godine do dana objavljivanja poziva,
  • student je redovno upisan u tekuću akademsku godinu,
  • student ne prima stipendiju/potporu za školovanje po drugoj osnovi,
  • obitelj studenta ima rješenje Centra za socijalnu skrb Split o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
  • ili student koji je rješenjem Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku/skrbničku obitelj, ili je student bez roditeljske skrbi, ili je student dijete samohranog roditelja prema odredbi pojma samohranosti iz članka 5. st. 1.točke 4. Odluke o socijalnoj skrbi (SGSS, broj 19/19, 38/20 i 70/20) i ako kućanstvo zadovoljava uvjet prihoda uvećan za 100% prema odredbi članka 33. Odluke o socijalnoj skrbi (SGSS, broj 19/19, 38/20 i 70/20).

Rok za prijavu na ovaj poziv istječe zaključno s 30. travnja 2022. godine uz napomenu da:

  • prijava s kompletiranom obveznom dokumentacijom podnesena najkasnije do 30. studenoga 2021. godine omogućit će početak potpore za studente od listopada 2021. godine; a
  • prijava s kompletiranom obveznom dokumentacijom podnesena nakon 30. studenoga 2021. godine omogućit će početak potpore od mjeseca podnošenja.

Prijave dostavljene nakon 30. travnja 2022 . godine neće se uzeti u razmatranje.

Poziv i obrasci za prijavu na natječaj objavljeni su na stranici: https://www.split.hr/natjecaji-i-oglasi/detalj/poziv-za-dodjelu-potpora-studentima-iz-socijalno-ugrozenih-obitelji

 

 

Previous year's competition

Stipendije Grada Splita (2014)
Stipendije Grada Splita (2013)
Stipendije Grada Splita (2010)
Stipendije grada Splita (2009)
Stipendije Grada Splita (2008)
Stipendije grada Splita (2008)
Scholarships from the city of Split (2005)

 

 

 

Visit www.ceu.hu