Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Splita

Baza natječaja

Stipendije grada Splita

Rok za prijavu: 15.11.2009.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: preddiplomski studij, poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT

raspisuje

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika i studenata, i naknadi dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj godini 2009./2010.


Stipendije dodjeljuje Grad Split, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima (20) i redovnim studentima osobitog uspjeha u školovanju (80), studentima poslijediplomskog studija (5) te učenicima (5) i studentima (5) - aktualnim vrhunskim sportašima.

VISINE STIPENDIJA: 

 • za učenike srednjih škola 600,00 kuna;
 • za studente koji se školuju na fakultetima u Splitu, kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu 800,00 kuna;
 • za studente koji se školuju na fakultetima izvan Splita u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 1.000,00 kuna;
 • za studente poslijediplomskog studija iznos naknade dijela troškova školarine odrediti će se uvažavajući stvarne troškove studija i proračunske mogućnosti.

UVJETI NATJEČAJA:

A. UČENICI 

 • redoviti srednjoškolski učenici koji su u dva prethodna razreda ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja, (a kod umjetničkih zvanja 4,00) i koji su u dva prethodna razreda osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom ili državnom natjecanju iz discipline vezane za nastavni plan i program utvrđen od strane Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, a kod umjetničkih zvanja prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnom ili državnom natjecanju.

B. STUDENTI 

 • redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine i studenti prve godine integriranog studija koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja ( kod umjetničkih i deficitarnih zanimanja 4,00 ) i nalaze se od 1.-5. mjesta, ili među 10% najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata;
 • redoviti studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija, koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova i koji su od položenih ispita na svim prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00, a studenti deficitarnih zanimanja 3,50

C. STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA 

 • prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog, diplomskog, integriranog te poslijediplomskog studija najmanje 4,50; 
 • preporuke dvaju sveučilišnih profesora. 

D. AKTUALNI VRHUNSKI SPORTAŠI - UČENICI I STUDENTI

 •  aktualni član splitskog sportskog kluba i član nacionalne selekcije u svojoj kategoriji u olimpijskom sportu, a za srednjoškolske učenike i studente prve godine studija još i prosjek ocjena u dva zadnja razreda najmanje 4,00
 • Svi sudionici natječaja (osim kandidata pod D) kao i njihovi roditelji moraju imati prebivalište na području Grada Splita najmanje tri (3) zadnje godine prije objavljivanja natječaja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:

 1. Domovnica ( preslika) 
 2. Original uvjerenja o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci, za zadnje 3 godine od dana objave natječaja u “Slobodnoj Dalmaciji”, za podnositelja prijave i jednog od roditelja
  (za studente poslijediplomskog studija uvjerenje MUP-a o prebivalištu samo za podnositelja prijave)
 3. 3. Izjavu učenika odnosno studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi ili izjavu da će prestati primati drugu stipendiju koju je do tada primao ako mu se odobri stipendija Grada Splita
 4. Potvrdu srednje škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku/ akademsku godinu 2009./2010
 5. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, a za učenike srednjih škola ovjereni prijepis ocjena prethodna dva razreda
 6. Svjedodžbe dva prethodna razreda za učenike i studente 1. godine (aktualni vrhunski športaši)
 7.  Za sudionike međunarodnih, državnih ili županijskih natjecanja diplomu o postignutom uspjehu (prvo,drugo i treće mjesto), ne starije od dvije godine
 8. Potvrda fakulteta o mjestu na konačnoj listi upisanih studenata (za studente I. godine studija)
 9. Potvrda kluba i nacionalnog sportskog saveza (aktualni vrhunski sportaši)
 10. Preporuke dvaju sveučilišnih profesora (za poslijediplomski studij)


Učenici i studenti aktualni vrhunski športaši ne trebaju dostaviti dokumentaciju navedenu u točkama 2., 7. i 8.
Grad zadržava pravo uvida u original index radi ocjene uspješnosti u tijeku postupka dodjele stipendija.

Učenici, studenti i studenti poslijediplomskih studija (A., B. i C.) prijavu s potrebnom dokumentacijom podnose Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita, a učenici i studenti aktualni vrhunski športaši (D) Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih Grada Splita, putem Centralne pisarnice Gradske uprave Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, u roku od 15 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", a studenti poslijediplomskog studija u roku od 30 dana.

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi u prilogu Natječaja objavljenog na web stranici Grada, www.split.hr, a koji se može dobiti i prilikom predaje dokumenata Centralnoj pisarnici Gradske uprave.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljen na oglasnoj ploči Službe za prosvjetu i tehničku kulturu, Službe za šport i rad s mladima i udrugama mladih Grada Splita i na web stranici Grada Splita www.split.hr. najkasnije u roku od 40 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti Službi za prosvjetu i tehničku kulturu na tel. 310-482 i 310-105, odnosno Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih na tel. 310-164 

Rok prijave: 15.11.2009. 

 

Materijali

Prijavni obrazac(sportaši) (33 kb)
Prijavni obrazac (31 kb)
Pravilnik natječaja (65 kb)
Popis stipendija (35 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Splita (2008)
Stipendije grada Splita (2008)
Stipendije grada Splita (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu