Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Umaga

Baza natječaja

Stipendije Grada Umaga

Rok za prijavu: 22.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Umag
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Umaga

Natječaj za studentske stipendije i potpore za studiranje u školskoj godini 2013./2014.

Prema Odluci Gradonačelnika Grada Umaga, u akademskoj 2013./2014. godini dodijeliti će se, kao i u prethodnoj akademskoj godini, najviše trideset (30) stipendija i to:

  • najviše pet (5) stipendija za studente prve godine preddiplomskih i stručnih studija,
  • najviše dvadeset i pet (25) stipendija za: studente druge i treće godine preddiplomskih i stručnih studija, studente 4., 5. i 6. godine integriranih (preddiplomskih i diplomskih), sveučilišnih studija, te studente 1. i 2. godine diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih studija, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu.

Obzirom da je želja Grada Umaga poticati visokoškolsko obrazovanje upravo za ona zanimanja za čiju zapošljivost u narednom periodu neće biti poteškoća, što će utjecati na smanjenje broja nezaposlenih u Gradu Umagu, postupak donošenja Odluke o vrstama i broju stipendija započeo je upitom prema svim ustanovama, većim poslodavcima te institucijama s područja grada Umaga o potrebama za deficitarnim zaimanjima. Temeljem njihovih odgovora definirano je da će se u akademskoj 2013./2014. godini blaži kriteriji pri vrednovanju pristiglih prijava na natječaj primjenjivati za deficitarna zanimanja iz područja: matematike, informatike, fizike, geografije, kemije, biologije, psihologije, socijalnog rada, defektologije – rehabilitacije i medicine.

Pored već spomenutih stipendija studentici/studentu koji bude ostvario najviše bodova na temelju uspjeha u obrazovanju i priznatim postignućima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini dodjelit će se stipendija „Niki Fachin“.

Osim stipendija, Grad Umag će u ovoj akademskoj godini dodijeliti i pet potpora za studente slabijeg imovnog statusa.

Stipendije će se dodijeliti na temelju javnog natječaja koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Umaga, u ponedjeljak, 4. 11. 2013. i koji će biti otvoren do 22. 11. a prema uvjetima definiranima Pravilnicima koji su objavljeni u Službenim novinama br. 6/11 i 7/11, a čiji se tekst također može naći na internetskim stranicama Grada.

Iznosi studentskih stipendija i mjesečnih potpora studentima slabijeg imovnog statusa će biti definirani naknadno. Trenutno mjesečna stipendija iznosi od 850,00 kn do 1.300,00 kn, u ovisnosti o postignutim rezultatima natječaja (prosjek ocjena i postignuti ECTS bodovi), odnosno 1.600,00 kn za stipendiju „Niki Fachin), a trenutna potpora za studente slabijeg imovnog statusa 1.000,00 kn mjesečno.

 

 

 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Umaga (2012)
Stipendije grada Umaga (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu