Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Splita

Baza natječaja

Stipendije Grada Splita

Rok za prijavu: 23.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika i studenata, i naknadi dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj godini 2010./2011.

Stipendije dodjeljuje Grad Split, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima (20), redovnim studentima osobitog uspjeha u školovanju (80) i studentima poslijediplomskog studija (5).

VISINE STIPENDIJA:

 • za učenike srednjih škola 600,00 kuna;
 • za studente koji se školuju na fakultetima u Splitu, kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu 800,00 kuna;
 • za studente koji se školuju na fakultetima izvan Splita u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 1.000,00 kuna;
 • za studente poslijediplomskog studija iznos naknade dijela troškova školarine odrediti će se uvažavajući stvarne troškove studija i proračunske mogućnosti.

UVJETI NATJEČAJA:

A. UČENICI

1.
redoviti srednjoškolski učenici koji su u dva prethodna razreda ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja, (a kod umjetničkih zvanja 4,00) i koji su u dva prethodna razreda osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom ili državnom natjecanju iz discipline vezane za nastavni plan i program utvrđen od strane Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, a kod umjetničkih zvanja prvo, drugo i treće mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju.

B. STUDENTI

1. redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine i studenti prve godine integriranog studija koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja ( kod umjetničkih i zanimanja od interesa za Grad Split 4,00) i nalaze se od 1.-5. mjesta, ili među 10% najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata;
2. redoviti studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog i integriranog studija, prve i druge godine diplomskog, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija, koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova i koji su od položenih ispita na svim prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00, a studenti zanimanja od interesa za Grad Split 3,50

C. STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA

1. prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog, diplomskog, integriranog te poslijediplomskog studija najmanje 4,50;
2. preporuke dvaju sveučilišnih profesora.


POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:

 • Domovnica ;
 • Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci, za zadnje 3 godine od dana objave natječaja u “Slobodnoj Dalmaciji”, za podnositelja prijave i jednog od roditelja ( studenti poslijediplomskog studija uvjerenje MUP-a o prebivalištu samo za sebe);
 • Izjavu učenika odnosno studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi ili izjavu da će prestati primati drugu stipendiju koju je do tada primao i vratiti ukupno primljeni iznos ako mu se odobri stipendija Grada Splita;
 • Potvrdu srednje škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku/ akademsku godinu 2010./2011;
 • Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, a za učenike srednjih škola ovjereni prijepis ocjena prethodna dva razreda;
 • Za sudionike međunarodnih, državnih ili županijskih natjecanja diplomu o postignutom uspjehu (prvo,drugo i treće mjesto), ne starije od dvije godine;
 • Potvrda fakulteta o mjestu na konačnoj listi upisanih studenata (za studente I. godine studija);
 • Preporuke dvaju sveučilišnih profesora (za studente poslijediplomskog studija).

Učenici, studenti i studenti poslijediplomskih studija (A., B. i C.) prijavu s potrebnom dokumentacijom podnose Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita putem Centralne pisarnice Gradske uprave Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, u roku od 10 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", a studenti poslijediplomskog studija u roku od 30 dana.
Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu koji se nalazi u prilogu Natječaja objavljenog na web stranici Grada, www.split.hr, a koji se može dobiti i prilikom predaje dokumenata Centralnoj pisarnici Gradske uprave.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljen na oglasnoj ploči Službe za prosvjetu i tehničku kulturu i na web stranici Grada Splita www.split.hr. najkasnije u roku od 40 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.
Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti Službi za prosvjetu i tehničku kulturu na tel. 310-482 i 310-060

 

Materijali

Prijavnica (46 kb)
Izjava A (23 kb)
Izjava B (23 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Splita (2009)
Stipendije Grada Splita (2008)
Stipendije grada Splita (2008)
Stipendije grada Splita (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu