Homepage > Competitions > Državne stipendije

Baza natječaja

Državne stipendije

Deadline: 19.12.2012.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: not defined
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

NATJEČAJ
za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu

I. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

A - za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih i stručnih studija;

D-1 - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, djeci poginulih, umrlih i nestalih osoba pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona i mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6.,7. i 8. istog zakona;

E - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijega imovinskog stanja i

P - studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.

 

II. Državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu dodjeljuju se u skladu s Pravilima i kriterijima za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu.

 

III. Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

 

Obrasci za sve kategorije stipendija, Pravila i kriteriji za dodjeljivanje 2.200 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija javnih visokih učilišta i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom za 2013. godinu te upute za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima (odjelima, fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovu sastavu), veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na internetskoj adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Prijave se podnose počevši od 19. studenoga 2012. godine do zaključno 19. prosinca 2012. godine.

Pravo prijave na natječaj nemaju:

•studenti koji imaju zaostajanje tijekom studija;
•studenti završne godine studija koji nisu završili studijski program sukladno propisanom trajanju (apsolventi);
•studenti ''razlikovne'' godine studija;
•studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2012./2013.;
•studenti koji već primaju državnu stipendiju;
•studenti privatnih visokih učilišta.
Prijave se dostavljaju isključivo poštom s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" ili "Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje nije ovjerilo matično visoko učilište, kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

 

Materials

Natječaj (161 kb)
Pravila i kriteriji (245 kb)
Upute za studente (185 kb)
Obrazac A (127 kb)
Obrazac D-1 (126 kb)
Obrazac E (128 kb)
Obrazac P (118 kb)

 

Previous year's competition

Državne stipendije (2012)
Državne stipendije (2011)
Državne stipendije (2009)
Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2007)
Državne stipendije (2006)

 

 

 

Visit www.ceu.hu