Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Splita

Baza natječaja

Stipendije Grada Splita

Rok za prijavu: 07.12.2013.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika i studenata i naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj godini 2013./2014.


Stipendije dodjeljuje Grad Split, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima (20), redovnim studentima preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija osobitog uspjeha u školovanju (80) i studentima poslijediplomskog studija (5).

VISINE STIPENDIJA:
 

 • za srednjoškolske učenike 600,00 kuna;
 • za studente koji se školuju na visokim učilištima u Splitu, kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu 800,00 kuna;
 • za studente koji se školuju na visokim učilištima izvan Splita u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 1.000,00 kuna;
 • za studente poslijediplomskog studija iznos naknade dijela troškova školarine odrediti će se uvažavajući stvarne troškove studija i proračunske mogućnosti.
   

UVJETI NATJEČAJA:

A. UČENICI

1. redoviti srednjoškolski učenici koji su u dva prethodna razreda ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja (a kod umjetničkih zvanja 4,00) i koji su tijekom dva prethodna razreda osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom ili državnom natjecanju iz discipline vezane za nastavni plan i program utvrđen od strane Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, a kod umjetničkih zvanja prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnom ili državnom natjecanju.

B. STUDENTI

 • redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine i studenti prve godine integriranog studija koji nisu stariji od 24 godine, a koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja ( kod umjetničkih i zanimanja od interesa za Grad Split 4,00) i nalaze se od 1.-5. mjesta, ili među 10% najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata;
 • redoviti studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija (studenti dviju završnih godina studija koji nisu stariji od 28 godina), a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova, i koji su od položenih ispita na svim prethodnim godinama studija ostvarili težinski prosjek ocjena najmanje 4,00, (a studenti zanimanja od interesa za grad Split 3,50).

C. STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA

 •  prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog, diplomskog, integriranog te poslijediplomskog studija najmanje 4,50;
 • preporuke dvaju sveučilišnih profesora.
 •  

  

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:

 • Domovnica;
 • Uvjerenje MUP-a o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci, za zadnje 3 godine od dana objave natječaja u
 • “Slobodnoj Dalmaciji”, za podnositelja prijave i jednog roditelja, (za poslijediplomski studij - uvjerenje samo za podnositelja prijave);
 • Vlastoručno potpisana izjava učenika odnosno studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi;
 • Potvrda srednje škole odnosno visokoškolske ustanove o redovnom upisu u školsku/ akademsku godinu 2013./2014;
 • Za studente ovjereni prijepis ocjena s izračunatim težinskim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz
 • prethodnih godina, (za studente I. godine preddiplomskih i integriranih studija ovjereni prijepis ocjena zadnja dva razreda srednje škole);
 • Za učenike srednjih škola ovjereni prijepis ocjena prethodna dva razreda;
 • Za učenike, sudionike međunarodnih, državnih ili županijskih natjecanja diplomu o postignutom
 • uspjehu ( prvo, drugo i treće mjesto), tijekom prethodna dva razreda;
 • Potvrda fakulteta da se nalaze od 1.-5. mjesta, ili među 10% najbolje plasiranih na konačnoj listi
 • upisanih studenata (za studente I. godine studija);
 • Za studente poslijediplomskih studija ovjereni prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog, diplomskog integriranog te poslijediplomskog studija i preporuke dvaju sveučilišnih profesora.

Dokumenti pod rednim brojem 1, 6 i 7 mogu biti preslici ukoliko se originali dostave na uvid prilikom predaje dokumentacije Centralnoj pisarnici Grada Splita.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Službi za obrazovanje i znanost Grada Splita putem Centralne pisarnice Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, u roku od 15 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", a studenti poslijediplomskog studija u roku od 30 dana.

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu prijave koji se nalazi u prilogu Natječaja objavljenog na web stranici Grada Splita, www.split.hr, a može se dobiti i prilikom predaje dokumentacije Centralnoj pisarnici Grada Splita.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

Utvrđene rang-liste kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljene na oglasnoj ploči Grada Splita, Obala kneza Branimira 17, i na web stranici www.split.hr. u roku od 40 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na telefone broj 310-482 i 310-106 ili osobno u Službi za obrazovanje i znanost Grada Splita, V. kat /sobe 503 i 504.
 


 

Materijali

Obrazac prijave studenti (63 kb)
Obrazac prijave postdiplomci (58 kb)
Popis zanimanja od interesa za Grad Split u tekućoj 2013. godini (30 kb)
Obrazac izjave I (23 kb)
Obrazac izjave II (23 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Splita (2010)
Stipendije grada Splita (2009)
Stipendije Grada Splita (2008)
Stipendije grada Splita (2008)
Stipendije grada Splita (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu